TẬP ĐOÀN WETOWN – SỐ 1 VỀ THANH DẪN ĐIỆN BUSWAY

Thanh dẫn điện Wetown Busway đang nắm giữ thị phần số 1 nội địa Trung Quốc và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM THANH DẪN ĐIỆN WETOWN BUSWAY LV

Thanh dẫn điện Wetown Busway LV đạt tiêu chuẩn châu Âu KEMA