DỊCH VỤ LẮP ĐẶT VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM THANH DẪN ĐIỆN WETOWN BUSWAY

1. Kiểm tra tại chỗ miễn phí:

Công ty cung cấp dịch vụ kiểm tra tại chỗ miễn phí cho khách hàng và được trang bị nhân viên toàn thời gian để theo dõi việc giao sản phẩm Thanh dẫn điện Busway LV.

2. Đào tạo kỹ thuật miễn phí

Công ty cung cấp đào tạo kỹ thuật miễn phí cho khách hàng để giúp nhân viên được đào tạo hiểu rõ cấu trúc Thanh dẫn điện Wetown Busway, nguyên tắc làm việc và các bước cài đặt, cho phép khách hàng làm chủ việc bảo trì sản phẩm trong hoạt động bình thường và loại bỏ các lỗi phổ biến.

3. Hướng dẫn cài đặt miễn phí:

Công ty sẽ chỉ định nhân viên dịch vụ có kinh nghiệm và có thẩm quyền đến hiện trường để hướng dẫn cài đặt Thanh dẫn điện Wetown Busway và các phụ kiện đi kèm.

4. Hướng dẫn gỡ lỗi miễn phí:

Công ty sẽ phân công nhân viên kỹ thuật đến hiện trường gỡ lỗi điện và hướng dẫn kỹ thuật về lắp đặt thành phẩm.

5. Hoạt động bảo mật tại chỗ:

Công ty sẽ phân công đến hiện trường để hỗ trợ nhân viên kỹ thuật phát hiện hoạt động trong hoạt động ban đầu của thanh dẫn điện Wetown Busway.

6. Dịch vụ chuyên nghiệp:

Công ty sở hữu một công ty lắp đặt dịch vụ, có kỹ năng chuyên môn toàn diện, thái độ làm việc nghiêm ngặt, kinh nghiệm cài đặt, ý thức chân thành của đội ngũ dịch vụ hạng nhất và ai đó chịu trách nhiệm về lịch trình thống nhất.

7. Phản hồi nhanh:

Công ty cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và bán Thanh dẫn điện Wetown Busway trong toàn quốc, phản hồi kịp thời các vấn đề của khách hàng.

8. Hệ thống dịch vụ, dịch vụ chân thành mỗi ngày:

Sự hài lòng của khách hàng với công ty là tiêu chuẩn dịch vụ, thiết lập hệ thống dịch vụ 365, trọn năm 365, mọi lúc, mọi nơi để cung cấp dịch vụ chân thành, chuyên nghiệp, tuyệt vời.